Specialist in financial recruitment

Business Controller

Zoek in vacatures

Business Controller

Houd je van een uitdaging en ‘bouw’ je graag mee aan een goedlopende organisatie? Heb je ervaring in een projectorganisatie en geef je graag financieel en analytisch advies op diverse locaties en bij verschillende bedrijven? Lees dan snel verder!

Deze organisatie is werkzaam op de installatiemarkt in Nederland en kent een drietal regio’s in Nederland. Zij hebben een sterke groeiambitie (“buy en build”) en willen de komende jaren ook in de regio West doorgroeien naar een 40-tal zelfstandige bedrijven met in totaal ca. 2000 medewerkers.

Voor de regio Noord zoeken wij een Business Controller. Dit regiokantoor is gehuisvest in een sfeervol pand in de binnenstad van Zwolle. Regio Noord richt zich op de bedrijven in de provincies Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland.

Wat ga je doen als Business Controller?

Onder leiding van de Financieel Directeur ga je inzicht geven in de financiële en niet financiële gegevens van de bedrijven, middels het analyseren van deze gegevens en het opstellen van rapportages, ten behoeve van operationele en tactische sturing en besluitvorming. Tevens geef je samen met de Financieel Directeur advies en ben je het klankbord voor de directie van de Groep in de regio, de bedrijfsleiders en de administrateurs van de bedrijven in de betreffende regio. Je zorgt mede voor de verbinding tussen business en financiën. Ook ondersteun je de administrateurs binnen de bedrijven indien nodig.

Wat zijn de hoofdtaken van de Business Controller?

Adviseren en ondersteunen:

 • Samen met de Financieel Directeur binnen jouw regio ben je adviseur en financieel specialist voor de directie, de bedrijfsleiders en de administrateurs van de bedrijven.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de bedrijfsleiders en de administrateurs binnen de bedrijven in de regio. Je beantwoordt hun vragen, spart, helpt, coacht en levert tools waarmee ze hun werk beter kunnen doen. Belangrijk onderdeel van de functie is dat je actief meedenkt over hoe bedrijfsprocessen efficiënter en winstgevender te maken zijn en je initieert verbeteringen in financiële systemen in de breedste zin.
 • Onderwerpen zijn heel breed en kunnen gaan over financiële boekingen, maar ook over digitaal betalen of het verbeteren van de cashflow. Regelmatig ben je een dag(deel) bij een van de bedrijven.
 • Draagt kennis over aan de administrateurs binnen de bedrijven, zodat zij hun werk beter of efficiënter kunnen doen. Door een toegankelijke houding en manier van communiceren zien collega’s de Business Controller als financiële rots in de branding bij wie ze hun vragen kunnen stellen.
 • Centraal in de groeiplannen staat de verbinding tussen business en financiën, efficiëntie en eenvoud in de processen en doelmatigheid van managementinformatie. Jij speelt een belangrijke rol in de optimalisatie, doorontwikkeling en invulling van deze ambitieuze plannen.

Analyseren en controleren

 • Opstellen van bedrijfseconomische analyses en rapportages die samenhangen met de maandcyclus ten behoeve van de Groeps Directie en de bedrijfsleiders zoals o.a.: marge- en productiviteitsrapportages, gedefinieerde KPI’s, werkkapitaal en onderhanden werk;
 • Doen van voorstellen ter verbetering van interne procedures en verslaglegging en het, na goedkeuring van de leidinggevende, opstellen en implementeren van bijbehorende procedures.
 • Voorbereiden van budgetten en het analyseren en bespreken van budgetvoorstellen met betrokken budget verantwoordelijken.
 • Uitvoeren van interne analyses en controles onder meer gericht op kostenbeheersing en –bewaking en analyse van budgetten versus werkelijkheid. Afwijkingen bespreken met budgetverantwoordelijken
 • Beoordelen van de juistheid, volledigheid en waardering van diverse balansposten, waaronder materiele vaste activa, voorraden en voorzieningen; en het initiëren van correctieve maatregelen.
 • Periodiek analyseren en beoordelen van grootboekrekeningen. Indien nodig initiëren van correctieve maatregelen.
 • Controleren van de voortgang van investeringen en beoordelen wanneer investeringsprojecten geactiveerd moeten worden.
 • Indien noodzakelijk het uitvoeren van operationele taken uit, zoals voor enkele bv’s de boekhouding.

Informatievoorziening

 • Opstellen van periodieke interne en externe financiële en niet financiële rapportages.
 • Je maakt gebruik van cijfers in de nieuwe BI Tool waarin resultaten en KPI’s worden vastgelegd.
 • Verzorgen van geconsolideerde financieel administratieve tussentijdse rapportages en bijdragen aan de totstandkoming van de jaarrekening aan de hand van de procedures en richtlijnen (gegevens dienen uit meerdere bronnen te worden samengevoegd, gecontroleerd, geanalyseerd en bewerkt).
 • Verzorgen van gedetailleerde informatie/kengetallenrapportages, rekening houden met wet- en regelgeving.
 • Verbeteren van methoden en procedures om tijdige en volledige informatie te verkrijgen (bv. koppelen huidige systemen, onderzoeken methoden in nieuwe systemen).
 • Dit maakt dat afwijkingen in data jou snel opvallen en dat je vervolgens “in de cijfers duikt” om zaken verder uit te zoeken en te verklaren. Dit vertaal je naar bruikbare rapportages en advisering.

Inrichten

 • Beheren van de inrichting van financiële systemen en daaraan gerelateerde systemen, waaronder ERP systemen.
 • Vertalen van behoeftes van de organisatie naar applicaties en deze inrichten in de (financiële) systemen.

Plaats in de organisatie:

 • De Business Controller rapporteert aan de Financieel Directeur van de regio.
 • Direct Reports: functionele lijn naar administrateurs binnen de bedrijven.

Hier herken jij jezelf in als Business Controller:

 • Een afgeronde financiële opleiding op HBO+ niveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een business control functie, bij voorkeur binnen een (technische) projectorganisatie
 • Je beschikt over goede automatiseringskennis en uitstekende kennis van Excel;
 • Ervaring of kennis van Power BI is een pre, geen must; je gelooft in de kracht van data;
 • Klantgerichte en representatieve houding;
 • Je voelt je thuis in een informele, ondernemende organisatie met korte lijnen;
 • Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan de verdere groei en ontwikkeling van de organisatie;
 • Je herkent jezelf in de volgende competenties: nauwkeurig & gestructureerd, uitstekende analytische vaardigheden, goede communicatie vaardigheden en adviesvaardig, overtuigingskracht, pro-actief, pragmatisch & resultaatgericht.

Solliciteer direct!

Solliciteer gemakkelijk door je gegevens in te vullen, of een CV te uploaden.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email